logo

Úkolová mzda

sledování výroby

čárové kódy

mobilní terminál

Nasazení systému eMISTR
v řádech dnů

 • Digitální nástěnka v mistrovně

výkazy času
sledování strojů
propojení na
jiné IS

Správné informace ve správný čas
řídí vaši firmu

prejit7

bezplatná infolinka

800 400 460

technická podpora

+420 547 230 500

online podpora

agerit_podpora

podpora@agerit.cz

online

cloud demo

tisk

Tiskové výstupy

Schéma systému

Příklad využití

Z načtených dat systém automaticky vygeneruje data, která Vám zaručí kompletní správu a dohled.Systém se dělí na dvě části: Výroba a management. Každý ze stupňů výroby Vás provede kompletní správou.Příklad využití systému v typické výrobní hale, dílně.
prejit7prejit7prejit7

Plánování kapacit, úkolová a hodinová mzda, sklady, produktivita, docházka, vyhodnocení, výkazy, rozpracovaná výroba, sledování strojů, propojení na další IS = eMISTR Výroba Online

Co systém nabízí ?

eMISTR výroba online je nový moderní výrobní informační systém, ve kterém jsou promítnuty zkušenosti z více než 500 instalací předchozí verze, a který plně odpovídá soudobým trendům v oblasti řídicích systémů z kategorie MES a ERP. Výroba Online vám umožní sledovat, plánovat, vyhodnocovat a tím efektivně řídit veškeré výrobní procesy v reálném čase, ať jste kdekoliv. Jde jednoduše o to, že máte neustálý přehled o VÝROBĚ ONLINE.

Pro koho je systém Výroba Online určen? 

Systém Výroba Online je určen pro menší a střední firmy, které se zabývají sériovou, zakázkovou i prototypovou výrobou. Využitím Výroby Online získáte kompletní přehled o tom, co se ve výrobě děje, o stavu a rozpracovanosti jednotlivých zakázek, jejich plánovaných a skutečných nákladech. Tyto informace vám umožní optimalizovat a zvýšit efektivitu výroby a tím i ziskovost Vaší společnosti.

Jaká je použita technologie?

Systém Výroba Online využívá pro sběr dat ve výrobě technologii čárových kódů, čipů RFID, tabletů nebo dotykových obrazovek. Každý pracovník má přidělen tištěný čárový kód nebo RFID čip a přihlášením do systému je přesně a průkazně evidována jeho činnost na zakázkách.


Tiskové výstupy

tisk

Z načtených dat systém automaticky vygeneruje:

 • docházku
 • produktivitu zaměstnance a stroje
 • konkrétní denní činnost pracovníka, stroje a pohyb materiálu
 • jednotlivé úkony na zakázce
 • náklady na zakázku
 • efektivitu výroby, fáze výroby a jednotlivé procesy výroby bez nutnosti zásahu vedení

efektivita


Blokové schéma systému

neviditelny text

 Schéma se dělí na dvě části:

Výroba, sběr dat

 • Ve výrobních prostorách jsou umístěny průmyslové, dotykové nebo mobilní terminály pro sběr dat, na kterých zaměstnanci jednoduše pořizují data do výrobního informačního systému o provedené práci na zakázkách.
 • Před zahájením operace na zakázce, zaměstnanec pouze načte příslušný čárový kód z výrobní průvodky, což přináší výraznou úsporu času a minimalizuje riziko vzniku chyb oproti ručnímu vyplňování údajů o provedené práci.
 • Po dokončení práce na rozpracovaném úkonu zaměstnanec buď zadá zahájení práce na dalším úkonu nebo přestávku či odchod z práce.
 • Na terminálu se zaznamenává také výdej materiálu ke spotřebě ve výrobě na konkrétní zakázku nebo odeslání(příjem) polotovaru do(z) kooperace.
 • Zaměstnanci na terminálu vidí veškeré informace o zakázce/operaci a mají tak neustálý přehled o plánech konkrétních prováděných úkonů.

Plány, vyhodnocení

 • Vedení společnosti má okamžitý přehled o situaci ve výrobě, což výrazně zjednodušuje řízení firmy
 • V reálném čase jsou k dispozici skutečně spotřebované materiálové a mzdové náklady na zakázce ve srovnání s plánovanými hodnotami
 • Kdykoli je k dispozici informace o rozpracovanosti zakázek včetně počtů vyrobených kusů výrobků nebo polotovarů a naběhlých nákladech
 • Informace, které má vedení společnosti k dispozici ve výrobním informačním systému, zvyšují efektivitu operativního řízení a umožňují kvalifikované rozhodování
 • Na základě dat Výroby Online je možné sledovat a vyhodnocovat vytížení strojů a výrobní kapacity
 • Výroba Online má přehledné a intuitivní ovládání a je ideálním nástrojem pro analýzy, rozbory, tvorbu reportů a grafických vyhodnocení
 • S Výrobou Online dosáhnete okamžitý měřitelný efekt ihned po zavedení.

Klíčové vlastnosti systému

 • Plánování a vyhodnocování výroby
 • Sledování a přehled o průběhu zakázek v reálném čase
 • Automatizovaný sběr dat ve výrobě s využitím čárového kódu a průmyslových terminálů
 • Průkazné odvádění práce na zakázkách
 • Přesná evidence spotřebovaného materiálu
 • Porovnání plánovaných a skutečných nákladů na zakázkách
 • Docházka, vykazování činnosti zaměstnanců a jejich objektivní hodnocení
 • Možnost propojení s Vaším ekonomickým systémem
 • Archivace důležitých informací
 • Analýza činností na zakázkách a vyhodnocení efektivity zaměstnanců a strojů
 • Rychlá implementace a zaškolení obsluhy

Propojení na ekonomické a CAD systémy

pohodamoneypremier
imosfas

Příklad využití systému ve výrobě

Příklad využití v rámci skladového systému

priklad_vyroba

Jak se dozvím více informací?

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy spojené se zavedením systému Výroba Online. Pokud preferujete osobní jednání, zavolejte nám nebo napište na jeden z uvedených kontaktů a domluvte si schůzku s naším zástupcem, který se Vám bude ochotně věnovat.

Co si o systému Výroba Online myslí naši klienti? 

„Když se začal blížit konec licence našeho předchozího produktu, začali jsme se poohlížet po jiném řešení. Věřili jsme, že musí existovat takové, které nabízí vyšší hodnotu. Také jsme chtěli najít systém, který nabízí jednodušší obsluhu. Se systémem Výroba Online jsme velmi spokojeni, ukázalo se, že nabízí velmi vysokou hodnotu.“

Roman Křetínský, správce IT

„Vztahy se společností Agerit jsou po řadu let na velmi dobré úrovni. Kromě toho, že jejich systém nabízí vynikající řadu řešení pro naši výrobní společnost, máme k dispozici i veškerou potřebnou podporu, navíc šitou na míru našemu trhu.“

Ing. Kateřina Pearce, MBA, marketingová ředitelka 

Produkt Výroba Online jsme si vybrali po regulérním výběrovém řízení, jelikož nejlépe splňoval naše požadavky na sledování a vyhodnocování výrobních procesů.

Ing. Jaro Lašák, jednatel společnosti

„Prvním z důvodů, proč jsme zvolili systém Výroba Online, byla spolehlivost tohoto řešení, důležitou roli hrála i cena. Tento systém máme zavedený již dva roky a za tuto dobu jsme neměli žádné problémy. Díky profesionální a maximálně pružné podpoře má velký náskok před konkurencí. Je efektivní a podporuje různé další softwarové řešení.“

Bc. Petr Diviš, správce IT