logo

bbb

Proč bych měl systém pořídit

Prezentace ke stažení

Aneb obavy jsou zbytečné

Systém Výroba Online zavádíme do výrobních firem už 15 let. Zkušený tým odborníků, který je prověřený více než 500 nasazeními systému Výroba Online, Vás provede jeho nasazením ve Vaší společnosti správně, rychle a efektivně a poradí Vám s nejvhodnějším využitím systému pro splnění Vašich cílů.

Jak dlouho bude nasazení systému Výroba Online trvat?

Nejjednodušší varianty systému Výroba Online ve verzi EASY u Vás zprovozníme do týdne od objednání.

V případě využití plné funkcionality systému Výroba Online včetně evidence materiálu zpracujeme Analýzu nasazení systému Výroba Online za 3 týdny od zahájení prací a zkušební provoz pak do 2 týdnu od schválení analýzy

Jaký je přínos nasazení systému Výroba Online pro vedení společnosti?

 • Zvýšíte produktivitu výroby a zkrátíte výrobní časy – zajistíte, že budete lidi platit jen za skutečně odvedenou práci
 • Dosáhnete přehledu o situaci ve výrobě a rozpracovanosti zakázek v reálném čase
 • Budete vždy znát skutečnou ziskovost zakázek ve výrobě
 • Získáte objektivní data pro stanovení nebo zpřesnění kalkulací a norem u opakovaných výrobků a pro vyhodnocení efektivity práce jednotlivých pracovníků
 • Zjednodušíte přípravu a organizaci výroby

 

Jaký je přínos pro vedoucího výroby?

 • Přehled o tom co kdo a jak dlouho dělá, budete mít k dispozici okamžitě
 • Snížíte administrativu spojenou se sledováním a vyhodnocením výroby
 • Dosáhnete rychlého přehledu o historii zakázek pro případ reklamace
 • Zjednodušíte kontrolu zajištěnosti materiálu pro výrobu a nákup, zavedete přehlednou evidenci materiálu
 • Průkazně zdokumentujete provedené kontroly jakosti
 • Zavedete průkaznou a přesnou evidenci přítomnosti zaměstnanců na pracovišti
 • Dokážete zavést objektivní odměňování zaměstnanců včetně možnosti odměňování v úkole

 

Jaký je přínos pro samotné zaměstnance?

 • Zjednodušíte a zpřesníte systém evidence práce a záznamů o provedené práci
 • Zajistíte férové odměňování na základě objektivních dat
 • Zpřehledníte situaci ve výrobě a poskytnete pracovníkům pravdivé informace o odpracovaných časech na operacích a zbývajícím čase pro dokončení operace (např. na velkoplošné obrazovce na dílně).
 • Vedení bude mít v systému k dispozici objektivní data pro hodnocení pracovníků (úpravy hodnot na rozdíl od papírových výkazů není možná)

 

Dosud jsme žádnou evidenci neměli a zavedením detailní evidence se mi budou zaměstnanci bouřit.

Ze zkušenosti víme, že problém se zavedeném odvádění práce pomocí čárového kódu mají pouze ti zaměstnanci, kterým stávající systém z nějakého důvodu vyhovuje, tj. nejsou plně pracovně vytíženi, ale vykazují plné pracovní nasazení nebo nedodržují předepsané časy a korigují papírové výkazy ve svůj prospěch.

Zavedením systém Výroba Online zajistíte, že budete lidi platin jen za skutečně odvedenou práci. 

Zaměstnanci si nebudou chtít evidovat své činnosti elektronicky, protože jsou zvyklí na papírovou formu.

Změna logicky vyvolává obavy, odvádění práce pomocí čárového kódu v reálném čase je tak jednoduchá, že pracovníci rychle docení, že nebudou muset počítat odpracovaný čas a vypisovat papíry. K tomu, aby si Vaši zaměstnanci osvojili nový princip evidence práce, jim bude stačit jediný den.

Vím, že někteří zaměstnanci nebudou práci evidovat, i když jim to přikážu.

Lidi, kteří jsou u Vás kvůli práci, se zavedením elektronické evidence nemají problém. Ti, kteří hledají jen zaměstnání, i když jich bývá spíše menšina, s tím problém mít mohou. Jsou to však právě Ti, kterým rychle dojde, že jim najednou bude vidět „pod prsty“. Tito zaměstnanci se buď přizpůsobí novým pravidlům, ale může se stát, že některý z nich i odejde. Většinou však odchod takého člověka ani nezaznamenáte.

Nemám čas se systému věnovat.

Jestliže nemáte čas, zavedení tohoto systému, je přesně ten důvod, proč ho pořídit. Nasazením systému Výroba Online snížíte potřebu přesně té operativy, kterou nejčastěji ztrácíte čas – zjišťováním informací o stavu rozpracovanosti zakázek dotazováním na dílnách, honění termínů, na které se zapomnělo, zajišťování pozdě objednaného materiálu apod.