logo

bbb

Proč bych měl systém pořídit

Prezentace ke stažení

Aneb obavy jsou zbytečné

Tento systém zavádíme již patnáctým rokem. Na základě praktických zkušeností od našich více než 500 klientů odpovíme na nejčastější dotazy či obavy spojené se zavedením systému.

 

Jaký je přínos pro vedení společnosti?AG 120

Existuje něco cennějšího než peníze? Ano. Je to Váš čas! Sytém Výroba Online Vám ušetří čas, kterým momentálně „plýtváte“ při složitém evidování, kontrolování a následném vyhodnocování veškerých výrobních procesů. Náš systém Výroba Online všechny výrobní procesy automatizuje a následně vyhodnocuje. To vše navíc online. Vy tak máte přístup ke všem potřebným informacím kdekoliv, kdykoliv a hlavně okamžitě.

Jaký je přínos pro vedoucího výroby?

Vedoucí výroby bude mít neustálý dohled nad vytížeností všech zaměstnanců i strojů, stavem skladů a jednotlivými zakázkami. Tímto dosáhne jejich maximálního využití a to bez zbytečných prostojů.

Jaký je přínos pro samotné zaměstnance?

Spravedlivé odměňování na základě jejich vykázaného času a kusů. Ti co nepracuji efektivně a rychle budou pravděpodobně považovat systém za špatný. Ti co naopak pracují správně a efektivně budou v sytému vykazovat větší produktivitu a tím si vydělají i více peněz. Je jen na vás, jak získaná data převedete do motivačního systému, nebo  jen práci přerozdělíte.

Díky frontě práce získají jasný denní plán se nebudou moci vymlouvat , nevěděl jsem co mám dál dnes dělat, nebyl materiál tak jsem čekal.

Dosud jsme žádnou evidenci neměli a zavedením detailní evidence se mi budou zaměstnanci bouřit.

Ze zkušenosti víme, že se začnou bouřit ti zaměstnanci, kterým stávající systém z nějakého důvodu vyhovuje, tj. nejsou plně pracovně vytíženi či nedodržují pravidelnou docházku. Rozhodnutí, zda takové zaměstnance skutečně potřebujete, je jen na Vás. Jste to Vy, kdo dává zaměstnancům mzdu a máte právo vědět za co.

Zaměstnanci si nebudou chtít evidovat své činnosti elektronicky, protože jsou zvyklí na papírovou formu.

Toto jsou počáteční obavy při jakékoli změně. Naše online evidence je tak jednoduchá, že zaměstnanci už naopak nebudou chtít vypisovat papíry jako dříve. K tomu, aby si Vaši zaměstnanci osvojili tento systém, jim bude stačit jediný den. A Vy máte okamžitý přehled o všech výrobních operacích.

dilnaVím, že někteří zaměstnanci nebudou práci evidovat, i když jim to přikážu.

Tato skupina tvoří obvykle 3 – 5% z celkového počtu zaměstnanců. Jsou to právě ti, co nepracují nebo nedodržují řádnou pracovní docházku. Nyní ví, že zavedením tohoto systému se to změní. Tito zaměstnanci proto odejdou sami tam, kde jim budou toto dále tolerovat nebo si uvědomí, že evidenci prostě budou muset vést.

Nemám čas se systému věnovat.

Jestliže nemáte čas, zavedení tohoto systému je přesně ten důvod jak jej získat. Přesně ty úkony, kterými nejvíce ztrácíte čas, jako např. zjišťování informací o aktuálním stavu zakázky nebo reálných nákladů vynaložených na konkrétní zakázku, Vám náš systém zobrazí za několik sekund, bez další administrace.

Nebudou zaměstnanci podvádět?

To zcela jistě budou, ale totéž dělají i teď. Vy o tom jen nemáte takový přehled, jaký budeme mít s naším systémem. Přesně si tak můžete dohledat, kdy a kdo zapsal špatné informace a vyvodit z toho důsledky. Vzhledem k tomu, že systém znemožňuje zpětnou manipulaci s již zaznamenanými údaji, budete tak mít 100% přehled.

Nemáme stanovené normy pro vyhodnocení efektivity.

I pasivní sběr dat o jednotlivých zakázkách Vám poskytne dostatek informací k tomu, že normy budete schopni po 6 měsících používání systému stanovit.

Jaké jsou výhody systému oproti konkurenci?AG 101

V podstatě jedinou naší konkurencí jsou docházkové systémy a systémy řízení zakázek. Tyto systémy jsou ovšem jednostranně zaměřené, není u nich řešen žádný sběr dat a údaje se zadávají ručně. Náš systém poskytuje komplexní evidenci všech procesů a stabilní zázemí s dvanáctiletou tradicí.

Bude můj stávající účetní software komunikovat se systémem Výroba Online?

Provázanost s dalšími systémy je jednou ze základních funkcí našeho systému.

Jak časově náročné je zavedení systému Výroba Online?

Samotná implementace zabere v menších firmách 1 den. U firem nad 50 zaměstnanců je to 2-5 dnů. Všichni zaměstnanci začnou systém plně využívat cca do 14 dnů.

reference_0004Nabízíte k systému Výroba Online také servis a školení?

Samozřejmě. Ať už formou osobního školení u Vás v sídle, tak vzdálenou podporou při zavádění. Pokud si s něčím nevíte rady, do 30 minut se k Vám připojíme a problém na dálku v rámci podpory vyřešíme.

Lze systém Výroba Online nějak upravit podle konkrétních potřeb našeho podniku?

Ano. Systém jsme schopni každému zákazníkovi přizpůsobit na míru.

Je možné si systém Výroba Online před zakoupením otestovat v našem provozu?

Ano. Systém nabízíme formou pronájmu/zápůjčky a to bez závazků.

Kolik mě to bude stát?

Systém je licencován na uživatele / zaměstnance. U pronájmu verze Výroba Online Express je to již od 7Kč za zaměstnance / pracovní den. Při koupi je to od 990 Kč za zaměstnance / jednorázově. V porovnání s náklady na mzdy a efektivitou výroby po zavedení se tak jedná o zlomkovou cenu.